Joukkueen tilastot


Harjoitusottelut
PelaajaOMSPJ
Tuomas Liukolampi7107170
Niko Kaartoaho66392
Joonas Rimpineva43470
Janne Lindberg632510
Tuomas Eriksson63140
Ville Järvi62240
Nico Stranne (A)62240
Pasi Leino22240
Eetu Rönkkö43030
Casper Fagerström (C)52130
Santeri Lehtimäki42132
Rasmus Kortesalmi12132
Samu Kuosa51232
Joonas Köpsi71120
Joona Moilanen61120
Rasmus Paukku70222
Aleksi Lallukka60220
Joonas Nylund60222
Erkka Mäkinen11010
Juho Tarvainen40112
Jani Kononoff30110
Riku Vaurio70002
Otto Westman60002

Nuorten I-divisioona
PelaajaOMSPJ
Tuomas Liukolampi162310334
Joonas Rimpineva1515132825
Casper Fagerström (C)151112232
Pasi Leino13117182
Emppu Perttula1369152
Nico Stranne (A)1895146
Janne Lindberg1859144
Niko Kaartoaho1564102
Erkka Mäkinen166396
Ville Järvi116394
Aleksi Lallukka182570
Topias Kangas82240
Tuomas Eriksson91342
Nico Paasela150442
Patrik Schukov (A)100444
Joona Moilanen143034
Juho Tarvainen131232
Santeri Multanen (C)90330
Eetu Rönkkö141122
Masa Petra91120
Niko Silander170220
Rasmus Paukku141014
Joonas Nylund101019
Santeri Lehtimäki71012
Marttin Herranen180002
Joonas Köpsi100006

Yhteensä
PelaajaOMSPJ
Tuomas Liukolampi233317504
Joonas Rimpineva1918173525
Casper Fagerström (C)201313262
Pasi Leino15139222
Niko Kaartoaho21127194
Janne Lindberg248111914
Nico Stranne (A)24117186
Emppu Perttula1469152
Ville Järvi1785134
Erkka Mäkinen1773106
Aleksi Lallukka242790
Tuomas Eriksson154482
Joona Moilanen204154
Eetu Rönkkö184152
Santeri Lehtimäki113144
Topias Kangas82240
Juho Tarvainen171344
Nico Paasela190442
Patrik Schukov (A)110444
Rasmus Kortesalmi12132
Rasmus Paukku211236
Joonas Nylund1612311
Samu Kuosa141232
Santeri Multanen (C)90330
Joonas Köpsi171126
Masa Petra131120
Niko Silander230220
Jani Kononoff40110
Marttin Herranen230002
Otto Westman80002
Riku Vaurio70002